สัมมนา หัวข้อ “เจาะลึก แนวโน้ม ความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ ตลาดอาหารเครื่องดื่ม”

           สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ "เจาะลึก แนวโน้ม ความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ ตลาดอาหารเครื่องดื่ม" ในวันพุธที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสโรชา และบุษกร ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนผู้สนใจนำสินค้าบุกตลาดต่างประเทศ รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เป็นโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจในต่างแดน โดยเฉพาะพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ เน้นตลาดจีน และฮ่องกงการสัมมนาในช่วงเช้า เป็นการเสวนาหัวข้อ "สร้างโอกาสใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจ SME ไทยในต่างแดน" ผู้เสวนาประกอบด้วยผู้บริหารจากสสว. จากสถาบันอาหาร จากบริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด ร่วมด้วยผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียง และสัมมนาหัวข้อ "ถอดรหัสพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนยุคใหม่" โดย ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอาหารส่งออก ส่วนช่วงบ่ายสัมมนาหัวข้อ "เจาะตลาดอาหารอนาคต ผู้บริโภคยุคใหม่ใส่ใจเทคโนโลยีนวัตกรรม" พร้อมรับฟังรายละเอียดกิจกรรมนำผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน "HKTDC Food Expo 2018" ณ ประเทศฮ่องกง 
          ผู้สนใจสอบถามและสมัครเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรี ได้ที่ E-mail : Khosee@nfi.or.th โทรศัพท์ : 02-422-8688 ต่อ 9206 มือถือ 090-664-5541 หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage : nfi smartclub

           https://goo.gl/forms/NqH2I3qXjdJWp8772

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins