รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานกิจกรรม FOOD TAIPEI 2018 @ Taipei World Trade Center (รอบ 2)

รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานกิจกรรม FOOD TAIPEI 2018 @ Taipei World Trade Center  (รอบ 2)

  1. บริษัท ฉันทพัฒน์ โซลูชั่น พลัส จำกัด
  2. บริษัท โชคดี ซี โปรดักส์ จำกัด
  3. บริษัท ไทยลีฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  4. บริษัท ด็อกเตอร์อลิซกรุ๊ป จำกัด
  5. บริษัทไอเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เมด ซายเอนซ์

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins