ฟรี International Seminar/ Digitization : Driving the Ultimate Goal and Capacity Building on the Development of Industry 4.0 Smart Food Factory and Supply Chain

{{สมัครด่วน .. รับจำนวนจำกัด }} สัมมนาฟรี  ลิงค์แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/forms/iNeo6Xn3atvhuiJs2

กำหนดการ http://nfi.or.th/digitization/wp-content/uploads/2018/08/schedule_digitization_030861.pdf

สัมมนา  Digitization : Driving the Ultimate Goal and Capacity Building on the Development of Industry 4.0 Smart Food Factory and Supply Chain in Food Industry.          

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ WAITO และ JITRI ผนึกกำลัง 
ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมสถานประกอบการไทย 
ให้พร้อมเข้าสู่ยุค Industry 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยวิทยากรชาวไทย และนานาประเทศ อาทิ มาเลเซีย ออสเตรีย เดนมาร์ก และเยอรมนี 
 
ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร

  

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins