ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ด่วนที่สุด! ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น
1.เป็นสถานประกอบการที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพาณิช/วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่มีการจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป
2.มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย 51% ขึ้นไป
3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี

กิจกรรมภายใต้โครงการเบื้องต้น
1.รับสมัครเข้าร่วมโครงการ
2.คัดเลือกสถานประกอบการโดยการประเมินวินิจฉัย จำนวน 1,200 กิจการ
3.กิจกรรมเสริมสร้างผู้ประกอบการเชิงลึกโดยทีมที่ปรึกษาจะเข้าให้คำปรึกษาในด้าน (บริษัทละ 1 ด้าน เท่านั้น)
• ด้านลดต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพ
• ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์/ปรับกระบวนการผลิต
• ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
• ด้านขออนุญาตเลข อย.
• ด้านรับรองระบบ GMP/HACCP Codex
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/forms/BjkcZ1ZHzatEnn7x2

หมดเขตรับสมัคร 31 ก.ค. 61 นี้

เอกสารแนบ

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins