สถาบันอาหาร ร่วมกับ WAITRO และ JITRI จัดสัมมนา "Digitization:Driving the Ultimate Goal and Capacity Building on the Development of industry 4.0, Smart Factory and Supply Chain in Food Industry"

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ WAITRO และ JITRI ผนึกกำลังร่วมจัดสัมมนา "Digitization:Driving the Ultimate Goal and Capacity Building on the Development of industry 4.0, Smart Factory and Supply Chain in Food Industry" 
ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมสถานประกอบการไทย ให้พร้อมเข้าสู่ยุค Industry 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรม  
โดยวิทยากรชาวไทย และนานาประเทศ อาทิ เยอรมนี จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ออสเตรีย ฯลฯ ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร

 

                                                                              
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins