ห้ามพลาด !! ครั้งแรกกับกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารใหม่ พร้อมให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และเชื่อมโยงผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก

เริ่มก่อน มีโอกาสก่อน
หากคุณต้องการสร้างธุรกิจอาหารใหม่ 

ห้ามพลาด !! 
ครั้งแรกกับกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารใหม่ พร้อมให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และเชื่อมโยงผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก
22-27 ม.ค. 62 และ 9ก.พ. 62
กิจกรรม Study Visit - Enterprise Excellence Through Innovation to“Medicare Food 2019 @ Japan”
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-810-2546 หรือ 061-669-9811

#FoodBizDIY #การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร #สถาบันอาหาร 
#ใครก็ได้ที่พร้อมเปิดโอกาสให้ตัวเอง

 

 

 

 
 
 
 
เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins