เรียนเชิญสัมมนาเรื่อง การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการผลิต และกฎหมายการส่งออก ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร

 

เรียนเชิญสัมมนาเรื่อง การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการผลิต และกฎหมายการส่งออก ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร

 

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/ท่าน
สมัคร 2 คนขึ้นไปลดเหลือ 2,000 บาท/ท่าน
(ราคานี้ไม่รวมvat 7 %)

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา "การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการผลิต และกฎหมายการส่งออก" ตามลิงค์

https://goo.gl/forms/1DKtYBg0e1J2KTPG3

หรือท่านสามารถสแกน QR code ด้านล่าง

 

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่คุณอุไร มีชู 
แผนกบริการวิศวกรรมอุตสาหกรรม 
โทรศัพท์ 02-4228688 ต่อ 2307 

E-mail : rdadmin@nfi.or.th

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins