สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันอาหาร จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสร้างการรับรู้ รุ่นที่ 1 ภายใต้ "โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงาน 4.0 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร"

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันอาหาร จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสร้างการรับรู้ รุ่นที่ 1 ภายใต้ "โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงาน 4.0 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร" 

โดยพาผู้ประกอบการไปเยี่ยมชม บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตกาแฟพร้อมดื่ม Kopiko และ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด ผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์และโยเกิร์ต แบรนด์ Dairy Home ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 
ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมต่างได้รับความรู้และประสบการณ์ ที่ทุกคนจะได้นำไปยกระดับ productivity ในสถานประกอบการของตนเอง

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins