เรียนเชิญผู้ประกอบการอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหาร กับ EXIM Bank เพื่อรับฟังแนวทางและกระบวนการส่งออก และฝึกปฏิบัติการใช้แพลตฟอร์ม Alibaba.com

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

เรียนเชิญผู้ประกอบการอาหาร ข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหาร กับ EXIM Bank

เพื่อรับฟังแนวทางและกระบวนการส่งออก และฝึกปฏิบัติการใช้แพลตฟอร์ม Alibaba.com 

 

กำหนดการ

กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายนักรบอุตสาหกรรมอาหาร (Food Warrior)

เพื่อต่อยอดโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) ร่วมกับ สถาบันอาหาร (NFI)

และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 8:30 น. – 16:30 น.

ณ ห้องอัญชัญ ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

..(โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาด้วยนี้ พร้อมแผนที่เดินทาง.. 

 

 

หมายเหตุ: -  ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมให้นำคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (โน๊ตบุ๊ค) และรูปภาพสินค้าของบริษัทที่ต้องการโพสขึ้นแพลตฟอร์มเพื่อเตรียมทำ

   กิจกรรมกับ Alibaba ในช่วงบ่ายกับ Alibaba.com

********* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins