อบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารรในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

ขอเรียนเชิญฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors)ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด วันที่ 23-27 กันยายน 2562 ครั้งที่ 8 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.)

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
แผนกบริการวิศวกรรมอุตสาหกรรม 
ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต  สถาบันอาหาร
2008 ซอยอรุณอมรินทร์  36 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงบางยี่ขัน 
เขตบางพลัด  กรุงเทพ 10700
โทรศัพท์ 02-4228688 ต่อ 2307  คุณอุไร   มีชู 
E-mail: rdadmin@nfi.or.th

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins