สถาบันอาหาร เข้ารับรางวัล "2019 Operating Model Master - Thailand"  จากงาน IDC Digital Transformation Awards (DXa)

สถาบันอาหาร เข้ารับรางวัล "2019 Operating Model
Master - Thailand"  จากงาน IDC Digital Transformation Awards (DXa)

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  นายวิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ ที่ปรึกษา สถาบันอาหาร เข้ารับรางวัล "2019 Operating Model
Master - Thailand"  จากงาน IDC Digital Transformation Awards (DXa) ณ โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit,
Bangkok  จากงานวิจัย และจัดทำ Application "Food Safety" ด้วยเทคโนโลยี 
AR  การพัฒนา Application ดังกล่าวเป็นการพัฒนาขึ้นสำหรับสมาร์ทโฟนทั้งระบบ
Android และ IOS โดยนำเสนอข้อมูลผ่านเทคโนโลยี AR ( Augmented
Reality) โดยรองรับการสแกน AR จากป้ายหรือสิ่งพิมพ์ที่กำหนด ให้แสดงผลตามที่ต้องการ และสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ
ได้ภายหลังเช่น ข้อมูลด้านความปลอดภัยอาหาร อันตรายจากสิ่งปนเปื้อนในอาหารในรูป Video
Animation และผลการสำรวจในเรื่องอาหารปลอดภัย พร้อมทั้งข้อเท็จจริงจากการทดสอบ
ผ่านรูปแบบอินโฟกราฟฟิค อีกทั้งยังสามารถแสดงข้อมูลรายชื่อพร้อมพิกัดตำแหน่งร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย
จาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ Clean Food Good Taste จากกรุงเทพมหานคร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง application โดยค้นหา คำว่า Food Safety AR ได้ทั้งระบบ Android และ iOS
โดยผลงานดังกล่าวจะนำเข้าประกวดในระดับภูมิภาค ณ ประเทศสิงค์โปร์ในเดือน ตุลาคม 2562 ต่อไป

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins