ด่วนที่สุด! เรียนเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจสำรวจตลาดและศึกษาดูงาน วันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ด่วนที่สุด!

เรียนเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจสำรวจตลาดและศึกษาดูงาน วันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

*รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ที่นั่ง เท่านั้น* จ่ายก่อนมีสิทธิ์ก่อน!

 

 

 

 

สนใจติดต่อ : ดุจเดือน บุญสม
085-950-7444
dujduan@nfi.or.th

 

Click!! >> ใบสมัคร

Click!! >> กำหนดการ

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins