นางสาวชุลีพรรณ จิตจง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าและระบบคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านจุลชีววิทยากับความปลอดภัยของอาหาร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวชุลีพรรณ จิตจง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าและระบบคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านจุลชีววิทยากับความปลอดภัยของอาหาร ในส่วนของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และโรงงานต้นแบบ Pilot plant เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ด้านการตรวจสอบคุณภาพของอาหารและยา และความปลอดภัยของอาหารที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสเดียวกันได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อาหาร ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร

 

     

 

    

 

    

 

    

 

                

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins