กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม “โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value Chain)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม “โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value Chain)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อผลักดันผู้ประกอบการ SMEs สู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยเพิ่มช่องทางการค้าและการจับคู่ธุรกิจ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ T GoodTech !! ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

>> รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 27 มีนาคม 2563

 

ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาววันทนีย์ เมฆวิไล โทร. 097-1546151 หรือ นายนภวิชญ์ โพธิยอด โทร. 094-6187575

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins