ขอเรียนเชิญฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors)

สถาบันอาหาร

ขอเรียนเชิญฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors)

ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะ บรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ครั้งที่ 10

 

 

วันที่ 22-26 มีนาคม 2564  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ

เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

แผนกบริการวิศวกรรมอุตสาหกรรม 

ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต  สถาบันอาหาร

2008 ซอยอรุณอมรินทร์  36 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงบางยี่ขัน 

เขตบางพลัด  กรุงเทพ 10700

โทรศัพท์ 02-4228688 ต่อ 2307 หรือ 02-4228672  คุณอุไร   มีชู 

E-mail: rdadmin@nfi.or.th

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins