การแถลงข่าวร่วม 3 องค์กร ครั้งที่ 29 เรื่องสถานการณ์ธุกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

(18 กุมภาพันธ์ 2564) การแถลงข่าวร่วม 3 องค์กร ครั้งที่ 29 เรื่องสถานการณ์ธุกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต โดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สถาบันอาหาร และ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารของไทยปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 มีตัวแทนหลักของทั้ง 3 องค์กร ประกอบด้วย  นายผณิศวร ชำนาญเวช รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจประมง  และ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นางอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม นายพจน์  อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมให้รายละเอียด 

ณ  ห้อง Activity Hall  อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins