ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั่้นตอนการขอรับรองฮาลาลไทย
ขั่้นตอนการขอรับรองฮาลาลไทย
13/09/2017 อ่านต่อ
update
งานประกาศแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทย จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกัน สถาบันอาหาร ในวันที่ 13 กย 60
งานประกาศแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทย จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกัน สถาบันอาหาร ในวันที่ 13 กย 60
11/09/2017 อ่านต่อ
update
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจับมือ สถาบันอาหารเปิดหลักสูตร “GEM” เปิดประตูสู่วงการนวัตกรรมอาหาร
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจับมือ สถาบันอาหารเปิดหลักสูตร “GEM” เปิดประตูสู่วงการนวัตกรรมอาหาร
05/09/2017 อ่านต่อ
ขอเชิญรับฟังเรื่อง ศักยภาพและโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารแห่งอนาคต (Future Food) เพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ขอเชิญรับฟังเรื่อง ศักยภาพและโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารแห่งอนาคต (Future Food) เพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
28/08/2017 อ่านต่อ
Thai Trade Exhibition UAE 2017
Thai Trade Exhibition UAE 2017
25/08/2017 อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมสัมมนา การพัฒนา Smart Factory เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเข้าสู่ Industry 4.0
ขอเชิญร่วมสัมมนา การพัฒนา Smart Factory เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเข้าสู่ Industry 4.0
17/08/2017 อ่านต่อ
คลัสเตอร์มะพร้าวบูม   SME ตอบรับดีทะลุเป้า 3,300 ราย
คลัสเตอร์มะพร้าวบูม SME ตอบรับดีทะลุเป้า 3,300 ราย
18/07/2017 อ่านต่อ
2017 Taiwan - Thailand Industrial Collaboration Summit
2017 Taiwan - Thailand Industrial Collaboration Summit
06/07/2017 อ่านต่อ
ขอเชิญลงทะเบียนสัมมนาในหัวข้อ S-Curve Industry: Transforming Towards Thailand 4.0
ขอเชิญลงทะเบียนสัมมนาในหัวข้อ S-Curve Industry: Transforming Towards Thailand 4.0
05/07/2017 อ่านต่อ
SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร  ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตรว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตรว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
04/07/2017 อ่านต่อ
SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร  ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตรว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตรว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
03/07/2017 อ่านต่อ
SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร  ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
03/07/2017 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins