ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นประจำปี พ.ศ.2563
กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นประจำปี พ.ศ.2563
31/01/2020 อ่านต่อ
update
สถาบันอาหารได้รับเกียรติต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือเรื่องขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 และกรอบระยะเวลาการตรวจประเมิน
สถาบันอาหารได้รับเกียรติต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือเรื่องขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 และกรอบระยะเวลาการตรวจประเมิน
29/01/2020 อ่านต่อ
update
ฟรี!! สัมมนาเรื่อง “ผ่าความลับอาหารมิเอะ เสน่ห์เติมเต็มประสบการณ์ผู้บริโภคไทย”
ฟรี!! สัมมนาเรื่อง “ผ่าความลับอาหารมิเอะ เสน่ห์เติมเต็มประสบการณ์ผู้บริโภคไทย”
29/01/2020 อ่านต่อ
สถาบันอาหาร ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวความสำเร็จโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประจำปี 2562
สถาบันอาหาร ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวความสำเร็จโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประจำปี 2562
29/01/2020 อ่านต่อ
 รับสมัครผู้ประกอบการ #วิสาหกิจชุมชน #โรงงานแปรรูปอาหาร #ธุรกิจบริการอาหารเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารสู่มาตรฐานสากลในพื้นที่ภาคตะวันออก
รับสมัครผู้ประกอบการ #วิสาหกิจชุมชน #โรงงานแปรรูปอาหาร #ธุรกิจบริการอาหารเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารสู่มาตรฐานสากลในพื้นที่ภาคตะวันออก
28/01/2020 อ่านต่อ
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 9 ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการของสถาบันอาหาร
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 9 ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการของสถาบันอาหาร
28/01/2020 อ่านต่อ
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ถือโอกาสเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมหารือถึงแนวทางในการทำงานร่วมกัน
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ถือโอกาสเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมหารือถึงแนวทางในการทำงานร่วมกัน
23/01/2020 อ่านต่อ
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันอาหารกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันอาหารกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
23/01/2020 อ่านต่อ
สถาบันอาหาร จัดงานแถลงข่าวร่วม 3 องค์กร เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
สถาบันอาหาร จัดงานแถลงข่าวร่วม 3 องค์กร เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
21/01/2020 อ่านต่อ
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจในประเทศ ภายใต้ “โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Ignite Plus) ปีงบประมาณ 2562”
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจในประเทศ ภายใต้ “โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Ignite Plus) ปีงบประมาณ 2562”
20/01/2020 อ่านต่อ
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน 6 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล พัทลุง ยะลา) ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2563
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน 6 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล พัทลุง ยะลา) ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2563
20/01/2020 อ่านต่อ
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร เข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียนสอนทำอาหารครัววันดี
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร เข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียนสอนทำอาหารครัววันดี
17/01/2020 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins