ข่าวประชาสัมพันธ์
ฟรี!! สมัครเข้าร่วมรับสิทธิ์ รับคำปรึกษาด้านจัดทำมาตรฐาน GMP Codex, HACCP, BRC, ISO 22000 การขออนุญาต อ.ย.(ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563)
ฟรี!! สมัครเข้าร่วมรับสิทธิ์ รับคำปรึกษาด้านจัดทำมาตรฐาน GMP Codex, HACCP, BRC, ISO 22000 การขออนุญาต อ.ย.(ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563)
16/03/2020 อ่านต่อ
update
นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และนายประกาย บริบูรณ์ ที่ปรึกษาสถาบัน นำเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ สถาบันอาหาร เข้าเยี่ยมชมภารกิจงานสำนักคุณภาพความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และนายประกาย บริบูรณ์ ที่ปรึกษาสถาบัน นำเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ สถาบันอาหาร เข้าเยี่ยมชมภารกิจงานสำนักคุณภาพความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
13/03/2020 อ่านต่อ
update
นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับ นางอภิรดี ขาวเธียร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และคณะ ในโอกาสเข้าสัมภาษณ์การให้บริการของสถาบันอาหาร
นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับ นางอภิรดี ขาวเธียร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และคณะ ในโอกาสเข้าสัมภาษณ์การให้บริการของสถาบันอาหาร
13/03/2020 อ่านต่อ
ฟรี!! สมัครเข้าร่วมรับสิทธิ์ E–coupon ทดสอบ/ฉลากโภชนาการ/สอบเทียบ มูลค่า 15,000 บาท (ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563)
ฟรี!! สมัครเข้าร่วมรับสิทธิ์ E–coupon ทดสอบ/ฉลากโภชนาการ/สอบเทียบ มูลค่า 15,000 บาท (ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563)
12/03/2020 อ่านต่อ
ฟรี!! สมัครเข้าร่วมรับสิทธิ์ตรวจประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์  มูลค่า 39,000 บาท (ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563)
ฟรี!! สมัครเข้าร่วมรับสิทธิ์ตรวจประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ มูลค่า 39,000 บาท (ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563)
12/03/2020 อ่านต่อ
นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ครบรอบ 78 ปี
นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ครบรอบ 78 ปี
11/03/2020 อ่านต่อ
สถาบันอาหารและหน่วยร่วมดำเนินการ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล” จัดประชุมกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
สถาบันอาหารและหน่วยร่วมดำเนินการ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล” จัดประชุมกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
10/03/2020 อ่านต่อ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในงาน “World Expo 2020 Dubai” ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในงาน “World Expo 2020 Dubai” ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
06/03/2020 อ่านต่อ
นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันอาหาร เข้าร่วมงาน “World halal Fest 2020”
นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันอาหาร เข้าร่วมงาน “World halal Fest 2020”
06/03/2020 อ่านต่อ
เชิญร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร 2563 THAIFEX - Anuga Asia 2020
เชิญร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร 2563 THAIFEX - Anuga Asia 2020
04/03/2020 อ่านต่อ
รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย สู่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคโลยีและแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี 2563
รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย สู่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคโลยีและแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี 2563
04/03/2020 อ่านต่อ
รับสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผลิตและแปรรูปผลไม้เกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออก ประจำปี 2563
รับสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผลิตและแปรรูปผลไม้เกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออก ประจำปี 2563
04/03/2020 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins