ข่าวประชาสัมพันธ์
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับ นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ในโอกาสเข้ารับฟังบทบาท ภารกิจ และโครงการต่างๆของสถาบันอาหาร
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับ นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ในโอกาสเข้ารับฟังบทบาท ภารกิจ และโครงการต่างๆของสถาบันอาหาร
02/03/2020 อ่านต่อ
update
ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร และคณะ ให้การต้อนรับ Mr. Peter Raymond, Government Coordination Director of Victorian Government Trade & Investment - South East Asia
ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร และคณะ ให้การต้อนรับ Mr. Peter Raymond, Government Coordination Director of Victorian Government Trade & Investment - South East Asia
26/02/2020 อ่านต่อ
update
อบรมหลักสูตร
อบรมหลักสูตร "การขยายธุรกิจอาหารผ่านระบบแฟรนไชส์ให้โตได้อย่างมีประสิทธิภาพ" **NEW**
25/02/2020 อ่านต่อ
สมัครด่วน!!! โครงการดีๆ สำหรับโครงการยกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
สมัครด่วน!!! โครงการดีๆ สำหรับโครงการยกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
21/02/2020 อ่านต่อ
คุณภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด และคณะ เข้าแสดงความยินดีกับ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมทั้งร่วมหารือการจัดกิจกรรมงาน THAIFEX-Anuga Asia 2020
คุณภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด และคณะ เข้าแสดงความยินดีกับ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมทั้งร่วมหารือการจัดกิจกรรมงาน THAIFEX-Anuga Asia 2020
19/02/2020 อ่านต่อ
ตรวจวิเคราะห์ GMO , DNA ลด 15%
ตรวจวิเคราะห์ GMO , DNA ลด 15%
18/02/2020 อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมกิจกรรมออกร้านจำหน่ายไอศกรีมในงานเทศกาลวันแห่งความรัก และสวนสนุกต่างประเทศ
ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมกิจกรรมออกร้านจำหน่ายไอศกรีมในงานเทศกาลวันแห่งความรัก และสวนสนุกต่างประเทศ
18/02/2020 อ่านต่อ
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ ระหว่าง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ ระหว่าง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ
18/02/2020 อ่านต่อ
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และนางสาวอรุณี อุสาหะ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร และรษก.ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) และโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และนางสาวอรุณี อุสาหะ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร และรษก.ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) และโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์
17/02/2020 อ่านต่อ
นางสาวชุลีพรรณ จิตจง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าและระบบคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านจุลชีววิทยากับความปลอดภัยของอาหาร
นางสาวชุลีพรรณ จิตจง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าและระบบคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านจุลชีววิทยากับความปลอดภัยของอาหาร
13/02/2020 อ่านต่อ
 ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาแลกเปลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาแลกเปลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
13/02/2020 อ่านต่อ
 “Food Pack Asia 2020” มหกรรมงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม และบรรภัณฑ์นานาชาติครั้งที่ 11
“Food Pack Asia 2020” มหกรรมงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม และบรรภัณฑ์นานาชาติครั้งที่ 11
13/02/2020 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins