ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ถือโอกาสเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ถือโอกาสเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม
07/01/2020 อ่านต่อ
update
ผู้อำนวยการสถาบันอาหารเข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เลขาธิการ กปร.)
ผู้อำนวยการสถาบันอาหารเข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เลขาธิการ กปร.)
06/01/2020 อ่านต่อ
update
ผู้อำนวยการสถาบันอาหารเข้าพบเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ผู้อำนวยการสถาบันอาหารเข้าพบเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
06/01/2020 อ่านต่อ
President of NFI welcomed Mr. Masayuki Kimura, General Manager of Tokyo SME Support Center, Thailand Branch Office
President of NFI welcomed Mr. Masayuki Kimura, General Manager of Tokyo SME Support Center, Thailand Branch Office
27/12/2019 อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ  food innovation run to 2020
ขอเชิญเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ food innovation run to 2020
25/12/2019 อ่านต่อ
กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและยกระดับในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เกษตแปรรูป)
กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและยกระดับในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เกษตแปรรูป)
23/12/2019 อ่านต่อ
เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการศึกษาดูงาน Foodex Expo and Factories Visit in Tokyo-Osaka 2020
เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการศึกษาดูงาน Foodex Expo and Factories Visit in Tokyo-Osaka 2020
18/12/2019 อ่านต่อ
16 ธันวาคม 2562 ท่านสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ เข้าเยี่ยมชมสถาบันอาหาร
16 ธันวาคม 2562 ท่านสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ เข้าเยี่ยมชมสถาบันอาหาร
17/12/2019 อ่านต่อ
 ด่วนที่สุด! เรียนเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจสำรวจตลาดและศึกษาดูงาน วันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ด่วนที่สุด! เรียนเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจสำรวจตลาดและศึกษาดูงาน วันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
09/12/2019 อ่านต่อ
กิจกรรมเจรจาธุรกิจสำรวจตลาดและศึกษาดูงาน วันที่ 11-15 ก.พ. 63 ณโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ที่นั่งเท่านั้น
กิจกรรมเจรจาธุรกิจสำรวจตลาดและศึกษาดูงาน วันที่ 11-15 ก.พ. 63 ณโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ที่นั่งเท่านั้น
06/12/2019 อ่านต่อ
สถาบันอาหารจัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors) ตํามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
สถาบันอาหารจัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors) ตํามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
06/12/2019 อ่านต่อ
ขอเชิญผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมโครงการคัดเลือกสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย ร่วมงาน World Expo 2020 Dubai
ขอเชิญผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมโครงการคัดเลือกสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย ร่วมงาน World Expo 2020 Dubai
26/11/2019 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins