ข่าวประชาสัมพันธ์
CBM DAY 11 th  งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
CBM DAY 11 th งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
17/11/2017 อ่านต่อ
update
Vietnam Foodexpo
Vietnam Foodexpo
10/11/2017 อ่านต่อ
update
โครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก (Authentic Thai Food For the World) ปีงบประมาณ 2561
โครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก (Authentic Thai Food For the World) ปีงบประมาณ 2561
01/11/2017 อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2017
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2017
31/10/2017 อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลครบวงจร (Enhancing Thai Halal Food)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลครบวงจร (Enhancing Thai Halal Food)
30/10/2017 อ่านต่อ
สถาบันอาหารขอแนะนำเว็บไซต์ J-Goodtech ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในการสร้างความร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่น
สถาบันอาหารขอแนะนำเว็บไซต์ J-Goodtech ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในการสร้างความร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่น
30/10/2017 อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)
25/10/2017 อ่านต่อ
FUTURE FOOD for Life (อาหารไทย 4.0)
FUTURE FOOD for Life (อาหารไทย 4.0)
13/09/2017 อ่านต่อ
ขั่้นตอนการขอรับรองฮาลาลไทย
ขั่้นตอนการขอรับรองฮาลาลไทย
13/09/2017 อ่านต่อ
งานประกาศแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทย จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกัน สถาบันอาหาร ในวันที่ 13 กย 60
งานประกาศแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทย จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกัน สถาบันอาหาร ในวันที่ 13 กย 60
11/09/2017 อ่านต่อ
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจับมือ สถาบันอาหารเปิดหลักสูตร “GEM” เปิดประตูสู่วงการนวัตกรรมอาหาร
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจับมือ สถาบันอาหารเปิดหลักสูตร “GEM” เปิดประตูสู่วงการนวัตกรรมอาหาร
05/09/2017 อ่านต่อ
ขอเชิญรับฟังเรื่อง ศักยภาพและโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารแห่งอนาคต (Future Food) เพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ขอเชิญรับฟังเรื่อง ศักยภาพและโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารแห่งอนาคต (Future Food) เพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
28/08/2017 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins