ข่าวประชาสัมพันธ์
SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร  ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
03/07/2017 อ่านต่อ
update
SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร  ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตรว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตรว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
02/07/2017 อ่านต่อ
update
ขอแจ้งเลื่อนการสัมมนา จากเดิมในวันที่ 6  กรกฎาคม 2560 ไปยังไม่มีกำหนด
ขอแจ้งเลื่อนการสัมมนา จากเดิมในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ไปยังไม่มีกำหนด
28/06/2017 อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา แนวโน้มและโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ในอนาคต”
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา แนวโน้มและโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ในอนาคต”
27/06/2017 อ่านต่อ
ขอเชิญอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (retort supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฏหมาย สำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
ขอเชิญอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (retort supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฏหมาย สำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
22/06/2017 อ่านต่อ
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต SME Strong / Regular Level ปี 2560
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต SME Strong / Regular Level ปี 2560
06/06/2017 อ่านต่อ
โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว
โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว
23/05/2017 อ่านต่อ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “ยกระดับ SME ไทย เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “ยกระดับ SME ไทย เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
23/05/2017 อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ฯ (รุ่นที่ 2/2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ฯ (รุ่นที่ 2/2560)
04/05/2017 อ่านต่อ
“ยกระดับ SME ไทย เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0”
“ยกระดับ SME ไทย เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0”
04/05/2017 อ่านต่อ
[อบรมฟรี] “เตรียมความพร้อมยกระดับมาตรฐานอาหารสู่ตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0” จ.ตรัง
[อบรมฟรี] “เตรียมความพร้อมยกระดับมาตรฐานอาหารสู่ตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0” จ.ตรัง
13/04/2017 อ่านต่อ
[อบรมฟรี] เครื่องมือช่วยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอาหารในยุคเศรษฐกิจ 4.0 (รุ่นที่ 5) จ.นครราชสีมา
[อบรมฟรี] เครื่องมือช่วยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอาหารในยุคเศรษฐกิจ 4.0 (รุ่นที่ 5) จ.นครราชสีมา
30/03/2017 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins