ข่าวเด่น NFI
โครงการส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหารไทยสู่ภาค อุตสาหกรรม
โครงการส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหารไทยสู่ภาค อุตสาหกรรม
05/09/2016 อ่านต่อ
update
Authentic Thai Food for the World
Authentic Thai Food for the World
24/08/2016 อ่านต่อ
update
Global Food Business Development for Executive
Global Food Business Development for Executive
18/08/2016 อ่านต่อ
โครงการพระดาษส จ.ชายแดนใต้ และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการพระดาษส จ.ชายแดนใต้ และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
15/08/2016 อ่านต่อ
งานแถลงข่าวการจัดงานประชุมนานาชาติด้านการออกแบบแฟชั่น
งานแถลงข่าวการจัดงานประชุมนานาชาติด้านการออกแบบแฟชั่น
15/08/2016 อ่านต่อ
โครงการ ลับสมอง ประลองปัยญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 11
โครงการ ลับสมอง ประลองปัยญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 11
15/08/2016 อ่านต่อ
วันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 32 ปี
วันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 32 ปี
09/08/2016 อ่านต่อ
เปิดตัวภาพยนตร์-พริกแกง
เปิดตัวภาพยนตร์-พริกแกง
09/08/2016 อ่านต่อ
สุขใจชวนกิน อาหารถิ่นต้องห้ามพลาด
สุขใจชวนกิน อาหารถิ่นต้องห้ามพลาด
09/08/2016 อ่านต่อ
หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันอาหารและ กปร.
หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันอาหารและ กปร.
09/08/2016 อ่านต่อ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
09/08/2016 อ่านต่อ
พิธีมอบใบรับรองระบบสุขลักษณะในการผลิตสำกรับสถานที่ผลิตและให้บริการอาหาร
พิธีมอบใบรับรองระบบสุขลักษณะในการผลิตสำกรับสถานที่ผลิตและให้บริการอาหาร
09/08/2016 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins