ประกาศยกเลิก TOR การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศยกเลิกการสอบราคา 

ขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR)

การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานคนขับรถยนต์จำนวน 1 คันประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนกบริการกลาง สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้ประสานงานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณนคร บุตรปัญญา
โทรศัพท์ 02-886-8088-99 ต่อ 1401

ยื่นข้อเสนอได้ที่
คุณอินตราณี เจริญรุ่งเรืองดี
แผนกจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานองค์กร
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0-2886-8088-99 ต่อ 1100 โทรสาร 0-2886-8106

ยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 มกราคม 2560 ภายในเวลา 16.00 น.

............................................................................................................................................

link download แบบฟอร์มแสดงผลงาน กรุณากรอกแบบฟอร์มแสดงผลงานแนบมาพร้อมข้อเสนอด้วย (ถ้ามี)

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins