ประกาศยกเลิก TOR กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศยกเลิก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายยุทธศาสตร์ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้ประสานงานโครงการ/ติดต่อสอบถามเพิ่มติมได้ที่

คุณณัชชา ยิ้มสบาย

โทรศัพท์ 02-886-8088-90 ต่อ 2409  Email : natcha_y@nfi.or.th


ยื่นข้อเสนองานได้ที่

แผนกจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานองค์กร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ 0-2886-8088-90  โทรสาร 0-2886-8106

 

ยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่  3 ถึง 12 เมษายน 2560 ภายในเวลา 16.00 น.

TOR กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins