ประกาศยกเลิก TORข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมายฯ

ประกาศยกเลิก

ยื่นข้อเสนอได้ที่:          

แผนกจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานองค์กร สถาบันอาหาร

เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

โทร. 0-2886-8088  โทรสาร 0-2886-8106

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

คุณณฐมน ไวยสุตรา

แผนกบริการที่ปรึกษาระบบงานอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2114  

อีเมล์: natamon@nfi.or.th

สามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 24-27 เมษายน 2560 ภายในเวลา 16.00 น.

................................................................................................................................................

link download แบบฟอร์มแสดงผลงาน กรุณากรอกแบบฟอร์มแสดงผลงานแนบมาพร้อมข้อเสนอด้วย (ถ้ามี)

TORข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมายฯ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins