ประกาศยกเลิก TORงานจ้างเหมาปรับปรุงนิทรรศการ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยด้วย E-exhibition

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณสุรัตน์ ประภารัตน์

แผนก ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

เบอร์โทร 0-2886-8088 ต่อ 7578

 

ยื่นข้อเสนอได้ที่

นางสาวอรวรรณ สังข์พรมราช

แผนกจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานองค์กร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ 0-2886-8088 ต่อ 1102 โทรสาร 0-2886-8106

 

ยกเลิก สามารถยื่นข้อเสนอ ได้ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤษภาคม 2560 ภายในเวลา 17.00 น.

 

...............................................................................................................................................

link download แบบฟอร์มแสดงผลงาน กรุณากรอกแบบฟอร์มแสดงผลงานแนบมาพร้อมข้อเสนอด้วย (ถ้ามี)

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins