ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
06/12/2559 TOR เครื่องวัดแสงฟลูออเรสเซนซ์ (FLUOROMETER)
29/11/2559 ประกาศยกเลิกการสอบราคาTOR ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา แบบ IP Phone
25/11/2559 TORงานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์การออกแบบและตรวจสอบอุตสาหกรรม (สาขาอาหาร) ต้นแบบ (Industrial Design and Inspection Center (Food Sector)
25/11/2559 ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2
23/11/2559 TOR ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา แบบ IP Phone
15/11/2559 ประกาศยกเลิก TOR ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา แบบ IP Phone
09/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2
20/10/2559 TOR การจัดซื้อประกันสุขภาพหมู่ ประจำปีงบประมาณ 2560
20/10/2559 ประกาศขยายระยะเวลาการยื่นซอง TOR การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2560
20/10/2559 ประกาศขยายระยะเวลายื่นซอง TOR การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสถาบันอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
17/10/2559 ประกาศขยายระยะเวลาการยื่นซอง TOR จัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปีสถาบันอาหาร ปี 2558-2559 สถาบันอาหาร
25/08/2559 TOR การปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคาร A
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins