ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
15/08/2016 ประกาศขยายเวลายื่นซอง TOR การทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าอาหาร (Market Testing)
01/08/2016 TOR งานจ้างเหมาบริการจัดการ พาคณะบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ ร่วมงาน Fine Food Australia 2016
20/07/2016 ประกาศยกเลิก TOR การจัดซื้อแทงค์น้ำ จำนวน 4 ถังและเครื่องสูบน้ำ1เครื่อง พร้อมติดตั้ง
20/07/2016 TOR การประชาสัมพันธ์การจัดงาน Authenticity of Thai Food
15/07/2016 TOR งานจ้างปรับปรุงสำนักงานศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
01/07/2016 ประกาศแก้ไขTOR การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Wireless Datalogger และ Software
01/07/2016 TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Wireless Datalogger
01/07/2016 TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Wireless Datalogger และ Software
01/07/2016 TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Datalogger และ Software
01/07/2016 TOR งานจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน Thailan Industry Expo 2016 ระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2559
27/12/2014 รับสมัครที่ปรึกษา โครงการ Carbon Label ประจำปี 2557
14/05/2014 ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา โครงการThailand food forward 57
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins