ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
07/12/2559 TOR คุณสมบัติที่ปรึกษากิจกรรม GMP in Mass Catering 59
07/12/2559 TOR ปรับปรุงห้องเซิฟเวอร์
07/12/2559 TOR Window for Thai Food
07/12/2559 จัดจางทำหนังสือรายงานประจำปีสถาบันอาหาร ปี 2558
07/12/2559 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติ BRC
07/12/2559 TOR ขอเสนอคุณสมบัติ ISO22000
07/12/2559 TOR ขอเสนอคุณสมบัติ HACCP
07/12/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันอาหารปีงบประมาณ 2559
07/12/2559 TOR จัดจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ และกระบวนการผลิต โปรแกรม Max Utilization Intell
07/12/2559 TOR จัดจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ โปรแกรม Max Utilization Intelligence Unit รุ่น4
07/12/2559 TOR เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 7 เครื่อง ประจำปี 2559
07/12/2559 TOR จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins