ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
22/08/2559 TOR การจัดซื้อจัดจ้างการต่ออายุการใช้บริการ Google Apps Service
22/08/2559 TOR การจัดซื้อจัดจ้างการต่ออายุการใช้โปรแกรมแอนติไวรัสสำหรับองค์กร
22/08/2559 TOR การจัดซื้อจัดจ้างการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง(FiberOptic Internet)สถาบันอาหาร
16/08/2559 TOR งานจ้างติดตั้ง TV Wall ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
16/08/2559 TOR งานจ้างติดตั้งจอ LED Outdoor ด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
15/08/2559 ประกาศขยายเวลายื่นซอง TOR การทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าอาหาร (Market Testing)
01/08/2559 TOR งานจ้างเหมาบริการจัดการ พาคณะบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ ร่วมงาน Fine Food Australia 2016
20/07/2559 ประกาศยกเลิก TOR การจัดซื้อแทงค์น้ำ จำนวน 4 ถังและเครื่องสูบน้ำ1เครื่อง พร้อมติดตั้ง
20/07/2559 TOR การประชาสัมพันธ์การจัดงาน Authenticity of Thai Food
15/07/2559 TOR งานจ้างปรับปรุงสำนักงานศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
01/07/2559 ประกาศแก้ไขTOR การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Wireless Datalogger และ Software
01/07/2559 TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Wireless Datalogger
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins