ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
06/06/2560 TOR งานจ้างเหมาปรับปรุงนิทรรศการ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยด้วย E-exhibition
02/06/2560 TOR จ้างพัฒนาและประชาสัมพันธ์Websiteและ Application Thaistreetfood ระยะที่ 2
31/05/2560 TOR จ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2
31/05/2560 TOR จัดซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
30/05/2560 ประกาศขยายระยะเวลา TOR โครงการ Window of Thai Food จัดทำโปรแกรมมือถือ (Mobile Application) Window of Thai Food
30/05/2560 ประกาศขยายระยะเวลา TOR โครงการ Window of Thai Food การสร้าง Model Architecture และวิดิทัศน์
29/05/2560 TORการจ้างพัฒนา Application กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและการเชื่อมโยง ตลาดออนไลน์ผ่าน Application ภายใต้ โครงการ การเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food)
26/05/2560 ประกาศยกเลิก TORจ้างพัฒนาและประชาสัมพันธ์Websiteและ Application Thaistreetfood ระยะที่ 2
26/05/2560 TOR การจัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ แนะนำองค์กร (Video Presentation)
26/05/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการตลาดและการจัดทำแผนธุรกิจ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมาย ฯ
26/05/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมาย ฯ
26/05/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมายฯ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins