ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
24/05/2560 TORจ้างติดตั้งฟิมล์กรองแสง อาคารแกลลอลี่ สถาบันอาหาร
17/05/2560 ประกาศยกเลิก TORงานจ้างเหมาปรับปรุงนิทรรศการ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยด้วย E-exhibition
16/05/2560 TOR โครงการ Window of Thai Food จัดทำโปรแกรมมือถือ (Mobile Application) Window of Thai Food
16/05/2560 ประกาศยกเลิก TORข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมายฯ
16/05/2560 TOR โครงการ Window of Thai Food การสร้าง Model Architecture และวิดิทัศน์
15/05/2560 TORการจัดซื้อเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen Generator)
09/05/2560 ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาการจัดทำและจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งในส่วนห้องสอนทำอาหารและ การผลิตอาหารสาธิต (Cooking Class) ชั้น 3 โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage)
09/05/2560 ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage)
08/05/2560 TOR กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2560
08/05/2560 ประกาศยกเลิก TOR กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2560
05/05/2560 TORการจัดซื้อ เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ (Microwave Digestion System)
05/05/2560 TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Homogenizer ประจำปีงบประมาณ 2560
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins