ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
12/06/2560 TORข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลให้มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องต่อความต
07/06/2560 ประกาศขยายระยะเวลา ครั้งที่ 2 TOR โครงการ Window of Thai Food จัดทำโปรแกรมมือถือ (Mobile Application) Window of Thai Food
07/06/2560 ประกาศขยายระยะเวลา ครั้งที่ 2 TOR โครงการ Window of Thai Food การสร้าง Model Architecture และวิดิทัศน์
06/06/2560 ประกาศขยายระยะเวลายื่นซองTOR การจัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ แนะนำองค์กร (Video Presentation)
06/06/2560 ประกาศราคากลางการจัดทำและจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งในส่วนห้องสอนทำอาหารและ การผลิตอาหารสาธิต (Cooking Class) ชั้น 3 โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2
06/06/2560 ประกาศราคากลางค่าก่อสร้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2
06/06/2560 TOR งานจ้างเหมาปรับปรุงนิทรรศการ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยด้วย E-exhibition
02/06/2560 TOR จ้างพัฒนาและประชาสัมพันธ์Websiteและ Application Thaistreetfood ระยะที่ 2
31/05/2560 TOR จ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2
31/05/2560 TOR จัดซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
30/05/2560 ประกาศขยายระยะเวลา TOR โครงการ Window of Thai Food จัดทำโปรแกรมมือถือ (Mobile Application) Window of Thai Food
30/05/2560 ประกาศขยายระยะเวลา TOR โครงการ Window of Thai Food การสร้าง Model Architecture และวิดิทัศน์
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins