ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
26/05/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการตลาดและการจัดทำแผนธุรกิจ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมาย ฯ
26/05/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมาย ฯ
26/05/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมายฯ
25/05/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลให้มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องต่อความ
25/05/2560 TOR ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการตลาดและการจัดทำแผนธุรกิจ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างศักยภาพฯ
25/05/2560 ประกาศยกเลิก TORข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลให้มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฯ
25/05/2560 ประกาศยกเลิกTORข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาด้านการตลาดและการจัดทำแผนธุรกิจ โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมายฯ
24/05/2560 TORจ้างพัฒนาแอพพลิเคชั่นตรวจสอบสินค้าที่ได้รับรองการใช้เครื่องหมายฮาลาล
24/05/2560 TOR จัดจ้างออกแบบ และจัดพิมพ์หนังสือพระอัจฉริยภาพด้านอุตสาหกรรมไทย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
24/05/2560 TORจ้างติดตั้งฟิมล์กรองแสง อาคารแกลลอลี่ สถาบันอาหาร
17/05/2560 ประกาศยกเลิก TORงานจ้างเหมาปรับปรุงนิทรรศการ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยด้วย E-exhibition
16/05/2560 TOR โครงการ Window of Thai Food จัดทำโปรแกรมมือถือ (Mobile Application) Window of Thai Food
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins