ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
07/12/2016 TOR ขอเสนอคุณสมบัติ ISO22000
07/12/2016 TOR ขอเสนอคุณสมบัติ HACCP
07/12/2016 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันอาหารปีงบประมาณ 2559
07/12/2016 TOR จัดจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ และกระบวนการผลิต โปรแกรม Max Utilization Intell
07/12/2016 TOR จัดจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ โปรแกรม Max Utilization Intelligence Unit รุ่น4
07/12/2016 TOR เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 7 เครื่อง ประจำปี 2559
07/12/2016 TOR จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน
07/12/2016 TOR จัดซื้อโปรแกรม multiquant 3.0
07/12/2016 TOR การเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถจำนวน 5 คัน
07/12/2016 TOR การเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถสำหรับผู้บริหารจำนวน 1 คัน
07/12/2016 TOR จัดซื้อ Metrology Well Calibrator
07/12/2016 TOR จัดจ้างพนักงานดูแลต้นไม้
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins