ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
07/12/2016 สถาบันอาหารมีความต้องการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 7 เครื่อง ปีงบประมาณ 2559
07/12/2016 จัดซื้อระบบโทรศํพท์แบบเหมาจ่ายแบบ Business Fixed Line ปีงบประมาณ 2559
07/12/2016 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของที่ทำการสถาบันอาหาร ปีงบประมาณ 2559
07/12/2016 การจัดซื้อประกันสุขภาพหมู่ ประจำปีงบประมาณ 2559
07/12/2016 TOR จัดซื้อจัดจ้างบริการ Antivirus สำหรับสถาบันอาหารปี 2559
07/12/2016 TOR จัดซื้อจัดจ้างบริการ Google Apps Service ปี พ.ศ. 2559
07/12/2016 TOR การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FiberOptic Internet)
07/12/2016 TOR ที่ปรึกษาโครงการ TQW ปี2558
07/12/2016 TOR ที่ปรึกษาโครงการ HALAL ปี2558
07/12/2016 TOR ที่ปรึกษาโครงการ TFF ปี2558
07/12/2016 เชิญยื่นข้อเสนอกิจกรรมวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย(การประยุกต์ใช้ในโรงงาน)
07/12/2016 เชิญประกวดราคาภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอาหาร
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins