ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
07/12/2016 โครงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศอินโดนีเซีย
07/12/2016 เชิญยื่นข้อเสนอกิจกรรมวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย
07/12/2016 ประกวดราคางานซ่อมแซมพื้นดาดฟ้าอาคาร และท้องพื้นชั้น 3 อาคารสถาบันอาหาร
07/12/2016 ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา
07/12/2016 ข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษา (halal)
06/12/2016 TOR การจัดซื้อ เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ (Ultrawave Microwave Digestion System)
06/12/2016 TOR การจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะพร้อมอุปกรณ์ (Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer, ICP-OES)
06/12/2016 TOR เครื่องวัดแสงฟลูออเรสเซนซ์ (FLUOROMETER)
29/11/2016 ประกาศยกเลิกการสอบราคาTOR ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา แบบ IP Phone
25/11/2016 TORงานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์การออกแบบและตรวจสอบอุตสาหกรรม (สาขาอาหาร) ต้นแบบ (Industrial Design and Inspection Center (Food Sector)
25/11/2016 ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2
23/11/2016 TOR ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา แบบ IP Phone
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins