ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
15/11/2016 ประกาศยกเลิก TOR ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา แบบ IP Phone
09/11/2016 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2
20/10/2016 TOR การจัดซื้อประกันสุขภาพหมู่ ประจำปีงบประมาณ 2560
20/10/2016 ประกาศขยายระยะเวลาการยื่นซอง TOR การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2560
20/10/2016 ประกาศขยายระยะเวลายื่นซอง TOR การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสถาบันอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
17/10/2016 ประกาศขยายระยะเวลาการยื่นซอง TOR จัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปีสถาบันอาหาร ปี 2558-2559 สถาบันอาหาร
25/08/2016 TOR การปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคาร A
22/08/2016 TOR การจัดซื้อจัดจ้างการต่ออายุการใช้บริการ Google Apps Service
22/08/2016 TOR การจัดซื้อจัดจ้างการต่ออายุการใช้โปรแกรมแอนติไวรัสสำหรับองค์กร
22/08/2016 TOR การจัดซื้อจัดจ้างการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง(FiberOptic Internet)สถาบันอาหาร
16/08/2016 TOR งานจ้างติดตั้ง TV Wall ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
16/08/2016 TOR งานจ้างติดตั้งจอ LED Outdoor ด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins