กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วน
ตัวอย่าง 02-0000000
ตัวอย่าง 02-0000000
สิทธิพิเศษสำหรับ
Premium member
 
  • สมาชิกศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร 1 ปี
  • เข้าร่วมสัมมนาฟรี ตามหลักสูตรที่สถาบันกำหนด
  • ส่วนลด 5% งานบริการฝึกอบรม*
  • ส่วนลด 5% - 30% งานทดสอบ (เคมี,จุล)*  (ขึ้นอยู่กับรายการทดสอบและปริมาณงาน)
  • ส่วนลด 5% - 10% งานบริการสอบเทียบ*   (ขึ้นอยู่กับรายการสอบเทียบ)
  • ส่วนลด 5% -10% งานบริการวิศวกรรมอาหาร*
  • ส่วนลด 10% -15% งานที่ปรึกษาอุตสาหกรรม*
  • Ad ครึ่งหน้า สี่สี ใน NFI Quarterly 1 ฉบับ (มูลค่า 20,000 บาท)
  • คูปองมูลค่า 500 บาท จำนวน 6 ใบ ใช้กับงานทดสอบเคมี,จุล*
  • คูปองมูลค่า 500 บาท จำนวน 3 ใบ ใช้กับงานอบรม*
สิทธิพิเศษสำหรับ
Gold member
 
  • สมาชิกศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร 1 ปี
  • เข้าร่วมสัมมนาฟรี ตามหลักสูตรที่สถาบันกำหนด
  • ส่วนลด 5% งานบริการฝึกอบรม*
  • ส่วนลด 5% - 15% งานทดสอบ (เคมี,จุล) * (ขึ้นอยู่กับรายการทดสอบและปริมาณงาน)
  • ส่วนลด 5% งานบริการสอบเทียบ*
  • ส่วนลด 5% -10% งานบริการวิศวกรรมอาหาร*
  • คูปองมูลค่า 500 บาท จำนวน 2 ใบ ใช้กับงานทดสอบเคมี,จุล*
  • คูปองมูลค่า 500 บาท จำนวน 1 ใบ ใช้กับงานอบรม*
สิทธิพิเศษสำหรับ
Silver member
 
  • สมาชิกศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร 1 ปี 
  • เข้าร่วมสัมมนาฟรี ตามหลักสูตรที่สถาบันกำหนด
  • ส่วนลด 5% งานบริการฝึกอบรม*
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins