[ฟรี] รังสรรค์นวัตกรรมอย่างนักธุรกิจ (รุ่นที่ 3) จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 16 ก.พ. 60
ถึงวันที่ : 17 ก.พ. 60
สถานที่ : ณ ห้องแก้วสมุย คอนเวนชั่น 4 ชั้น 1 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี
ราคาสมาชิก : ฟรี
ราคาบุคคลทั่วไป :
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “รังสรรค์นวัตกรรมอย่างนักธุรกิจ” (รุ่นที่ 2) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 - วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องแก้วสมุย คอนเวนชั่น 4 ชั้น 1 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี 

--- ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ --- สมัครด่วน จร้า !!!  รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่าน เท่านั้น

สนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป

Download ใบสมัคร ที่ http://www.nfi.or.th/datas/files/60_inno_3.pdf

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins