นวัตกรรมของเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในโรงงาน (Automation and Robot) **NEW**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 28 มี.ค. 61
ถึงวันที่ :
สถานที่ : กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก :
ราคาบุคคลทั่วไป :
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพุธที่  28  มีนาคม  2561 (1 วัน)

 

สถานที่
   กรุงเทพฯ (รอกำหนดการ)

 

สนใจติดต่อ 
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2203-2209
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : @trainining-nfi  

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins