การออกแบบรูปแบบเส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค (Customer Journey) (รุ่นที่ 2/2561)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 26 มิ.ย. 61
ถึงวันที่ :
สถานที่ : หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

 

หลักการและเหตุผล 
   ในยุคสมัยนี้ หากผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าสักชิ้นหนึ่งนั้นต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ มากมาย เช่น การหาข้อมูลสินค้าในด้านต่างๆ ทั้งจากคนรอบข้างและบนอินเทอร์เน็ต หรือโปรโมชันสนับสนุนการขายต่างๆ เป็นต้น ยิ่งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ง่าย กระบวนการตัดสินใจซื้อยิ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การทำการตลาดในยุคที่ผู้บริโภคทุกคนต่างก็มีสมาร์ทโฟนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นักการตลาดจำเป็นต้องวางกลยุทธ์ให้ครอบคลุมทุกมิติ
   Customer Journey เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การวางแผนการตลาดทำได้สะดวกขึ้น ซึ่ง Customer Journey คือการเดินทางของกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เริ่มรู้จักและสนใจสินค้า ค้นหาข้อมูล ไปจนถึงการตัดสินใจซื้อสินค้า หากมีการวางแผนได้อย่างถูกจุดแล้ว ก็สามารถสร้างโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ รวมถึงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มด้วยเช่นกัน

 

วัตถุประสงค์
   1. ศึกษาทำความเข้าใจ Customer Journey และวิเคราะห์ขั้นตอนต่างๆ
   2. ออกแบบ Customer Journey เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย    

 

วิทยากร
  
คุณอภิษชิต รู้ชอบ Co-founder and Strategist, TOTOP Group Co-founder and Business Developer, Newly Studio

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้บริหาร รวมถึงผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันอังคารที่  26  มิถุนายน  2561 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : @trainining-nfi  

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins