สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen) (รุ่นที่ 1/2563)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 21 ก.พ. 63
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   คุณเคยเป็นคนหนึ่งหรือไม่ เมื่อทานอาหารบางประเภทแล้วรู้สึกว่า มีอาการแพ้ เช่น มีการจาม คัดจมูก น้ำมูกไหล คันตามตา จมูก หรือ หู และจะมีอาการเป็นๆ หายๆ ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอาการข้างต้น เราจะพาไปรู้จักกับสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ว่า คืออะไร
   โรคภูมิแพ้ หรือโรคแพ้ (Allergy) หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอาการไวผิดปกติต่อสิ่งซึ่งสามารถก่อให้เกิดภูมิแพ้ (Allergen) ซึ่งธรรมชาติสารเหล่านี้อาจไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้กับคนปกติทั่วไป โรคภูมิแพ้เกิดได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กเล็ก 5-15 ปี มักพบว่าเป็นบ่อยกว่าช่วงอายุอื่นๆ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่โรคแสดงออกหลังจากได้รับมาเป็นระยะนาน “สิ่งกระตุ้น” พอควร บางคนอาจเริ่มเป็นโรคภูมิแพ้ตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้ โรคภูมิแพ้นั้นมิใช่โรคติดต่อ แต่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นคุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย คุณพ่อคุณแม่ มาสู่ลูกหลานได้ อาจพบว่าในครอบครัวนั้นมีสมาชิกป่วยเป็นโรคภูมิแพ้หลายคน ตัวการที่ทำให้เกิดอาการแพ้ เรียกว่า สารก่อภูมิแพ้ (Allergen) หรือ สิ่งกระตุ้น ซึ่งอาจเข้าสู่ร่างกายทางระบบหายใจ การรับประทานอาหาร การสัมผัสทางผิวหนัง ทางตา ทางหู ทางจมูก หรือโดยการฉีดหรือถูกกัดต่อยผ่านผิวหนัง ตัวการที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้มีอยู่รอบตัว สามารถกระตุ้นอวัยวะต่างๆ จนก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ เนื่องจากมีประชากรประมาณ 2% ของผู้ใหญ่ และ 5% ของเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นภูมิแพ้อาหารบางชนิดและในแต่ละปีมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาประมาณ 30,000 คนผู้เสียชีวิตเนื่องจากอาการภูมิแพ้อาหารประมาณปีละ 150 คน และในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาการแพ้อาหารได้ โดยผู้บริโภคที่เป็นโรคภูมิแพ้อาหารจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ตนเองมีภูมิแพ้ชนิดนั้นๆ สิ่งกระตุ้นมีด้วยหลายทาง ซึ่งในปัจจุบันหลายๆ มาตรฐานมีการระบุหัวข้อการควบคุมสารก่อให้เกิดภูมิแพ้เป็นหนึ่งในข้อกำหนด เช่น BRC,IFS,FSSC 22000 เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจและการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเรื่องการควบคุมสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ การวางแผน, การดำเนินการ, การเตรียมตัวเพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ประกอบด้วย การนำเสนอภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะในการนำไปใช้อย่างได้ประโยชน์สูงสุดในองค์กร    

 

วิทยากร
  คุณอัญชลี  มากรด
  ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
บุคลากรที่เกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ นักวิชาการที่ดูแลระบบประกันคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย ตั้งแต่การจัดซื้อ การผลิต ถึง การขนส่ง หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันศุกร์ที่  21  กุมภาพันธ์  2563 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206 
   แฟกซ์ 0-2422-8518
   
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins