กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 27 ต.ค. 63
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องปิ่นมณฑล ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 4,300
ราคาบุคคลทั่วไป : 4,500
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล 
   ในยุคปัจจุบันที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อจำนวนมากเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ออกสู่ตลาดมากมาย หากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงก็ยากที่จะอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันยุคนี้ อย่างที่ท่านทราบกันดีว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยึดแนวคิดของตนเองเป็นส่วนใหญ่จะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป เพราะผู้บริโภคปัจจุบันมีความเป็นปัจเจกมากขึ้นและมีความต้องการที่หลากหลาย ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องหาความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองและสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ในตลาด
   การสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีทันสมัย แต่อาศัยกระบวนการที่ตั้งต้นจากลูกค้าอย่างเช่น Design Thinking ซึ่งเป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยเน้นที่การทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง จากนั้นจึงหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้กับลูกค้า หากผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มของท่านสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงแล้ว ย่อมนำมาสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นตามมา

 

วัตถุประสงค์
   1. เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
   2. ปรับเปลี่ยนทัศนคติการทำงานโดยยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง
   3. สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง    

 

วิทยากร
  
คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ และกรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท มีผักดี จำกัดซึ่งมีประสบการณ์การสอนและกรรมการตัดสินให้กับ startup จำนวนมาก

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  
ผู้บริหารในธุรกิจการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม หรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม การตลาด และการผลิต รวมถึงฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
  สมาชิก สถอ. 4,300 บาท / บุคคลทั่วไป 4,500 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันอังคารที่  27  ตุลาคม  2563 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้องปิ่นมณฑล ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

 

วิธีการชำระเงิน
   
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : @trainining-nfi  

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins