การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 1/2564)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 8 เม.ย. 64
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล  
   ในปัจจุบันระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  กำหนดให้เครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบ  รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการวัดที่มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อความแม่นยำ หรือความใช้ได้ของผลการทดสอบ ต้องได้รับการสอบเทียบก่อนนำไปใช้งาน ซึ่งเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ถูกนำไปใช้เสมอ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและเคมี  ซึ่งก่อนที่จะนำไปใช้นั้นจะต้องได้รับการสอบเทียบด้วยวิธีที่สามารถสอบกลับไปยัง SI Unit ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้สามารถนำเทคนิคการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้จริงในห้องปฏิบัติการทดสอบ    

 

วิทยากร
   อ.พีระพัฒน์  เตือนจิตร์  ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ทดสอบ,สอบเทียบในห้องปฏิบัติการทดสอบ, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก NFI 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
   
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

วิธีการชำระเงิน
   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันพฤหัสบดีที่  8  เมษายน  2564 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ  

 

สนใจติดต่อ 
   คุณพรชนก  สุกิจวรรณี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2208
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins