ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
กรกฎาคม 2560
18 ก.ค. 60 -

การประยุกต์ใช้ Pre Biotic และ Pro Biotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
สิงหาคม 2560
8 ส.ค. 60 -

เทคโนโลยีและแนวทางการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins