ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
กุมภาพันธ์ 2561
20 ก.พ. 61 -

[ฟรี] คว้าโอกาสตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2018

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

ฟรี ฟรี
21 ก.พ. 61 -

การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบอาหารทางเคมี

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
27 ก.พ. 61 -

การจัดการเครื่องมือวัด การอ่านใบรับรองผล และการประเมินผลการสอบเทียบ (รุ่นที่ 1/2561)

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
28 ก.พ. 61 -

การจัดการสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร (Allergen Management)

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
มีนาคม 2561
4 มี.ค. 61 - 10 มี.ค. 61

โครงการทัศนศึกษาดูงาน Foodex Expo 2018 and Factories Visit in Nagoya-Tokyo **NEW**

ณ เมืองนาโกย่า และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

96,000 96,000
5 มี.ค. 61 -

การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis : RCA) (รุ่นที่ 1/2561)

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
6 มี.ค. 61 - 7 มี.ค. 61

เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (รุ่นที่ 1/2561)

ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

5,000 5,300
7 มี.ค. 61 - 8 มี.ค. 61

การจัดทำระบบ FSSC 22000:2017 version 4.1 **NEW**

ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

5,000 5,300
8 มี.ค. 61 - 9 มี.ค. 61

ระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Traceability and Product Recall) (รุ่นที่ 1/2561)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

5,000 5,300
9 มี.ค. 61 -

การบริหารการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)

ณ ห้อง station 3 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
14 มี.ค. 61 -

ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) อัพเดท ปี 2560 (รุ่นที่ 1/2561)

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
15 มี.ค. 61 -

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์เพื่อทำการตลาด **NEW**

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins