ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
พฤษภาคม 2560
9 พ.ค. 60 -

สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen) (รุ่นที่ 2/2560)

กรุงเทพ (ยังไม่ระบุ)

2500 2700
15 พ.ค. 60 - 17 พ.ค. 60

การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-2005

กรุงเทพ (ยังไม่ระบุ)

5500 5800
18 พ.ค. 60 -

การประยุกต์ใช้ Pre Biotic และ Pro Biotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร

กรุงเทพ (ยังไม่ระบุ)

2500 2700
22 พ.ค. 60 - 23 พ.ค. 60

[ฟรี] เครื่องมือช่วยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอาหารในยุคเศรษฐกิจ 4.0 (รุ่นที่ 5) จ.นครราชสีมา

ณ ห้องปริ๊นเซส 2-4 โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จ.นครราชสีมา

ฟรี
23 พ.ค. 60 -

การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 2/2560)

กรุงเทพ (ยังไม่ระบุ)

2500 2700
25 พ.ค. 60 -

ฉลากและการโฆษณาอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

กรุงเทพ (ยังไม่ระบุ)

2500 2700
25 พ.ค. 60 -

การจัดทำ KPI ให้ครอบคลุมผลประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

กรุงเทพ (ยังไม่ระบุ)

2500 2700
26 พ.ค. 60 -

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย PL Law

กรุงเทพ (ยังไม่ระบุ)

2500 2700
31 พ.ค. 60 -

ระบบเครื่องฆ่าเชื้อและการปฏิบัติงานเพื่ออาหารปลอดภัย (Retort System and Their Operation)

กรุงเทพ (ยังไม่ระบุ)

2500 2700
มิถุนายน 2560
6 มิ.ย. 60 -

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (ISO 22002-4:2013) (GMP for Food Packaging (ISO/TS22002-4:2013))

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
7 มิ.ย. 60 - 9 มิ.ย. 60

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 2/2560)

กรุงเทพ (ยังไม่ระบุ)

5800 6100
13 มิ.ย. 60 -

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการส่งออกอาหารไปยังตลาดโลก (Food Contact Material)

กรุงเทพ (ยังไม่ระบุ)

2500 2700
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins