ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
มิถุนายน 2560
15 มิ.ย. 60 - 16 มิ.ย. 60

การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงอันตรายในอุตสาหกรรมอาหาร

กรุงเทพ (ยังไม่ระบุ)

4600 4800
15 มิ.ย. 60 -

วิธีทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในโรงงานอาหาร

กรุงเทพ (ยังไม่ระบุ)

2500 2700
20 มิ.ย. 60 - 22 มิ.ย. 60

Preventive Controls for Human Food (ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์) (รุ่นที่ 2/2560) **New**

กรุงเทพ (ยังไม่ระบุ)

15000 15000
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins