ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
เมษายน 2561
5 เม.ย. 61 -

วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ (รุ่นที่ 1/2561)

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
11 เม.ย. 61 -

มาตรการป้องกันการก่อการร้ายทางอาหาร (Food defense and Food security)

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
18 เม.ย. 61 - 19 เม.ย. 61

การทวนสอบและการพิสูจน์ยืนยันระบบ (Verification and Validation) (รุ่นที่ 1/2561)

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

5,000 5,300
24 เม.ย. 61 -

การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการเคมี

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
24 เม.ย. 61 -

ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 2/2561)

ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
24 เม.ย. 61 - 25 เม.ย. 61

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหาร

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

5,000 5,300
30 เม.ย. 61 -

การออกแบบและการวางผังโรงงาน

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins