ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
สิงหาคม 2561
1 ส.ค. 61 -

การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis : RCA) (รุ่นที่ 2/2561)

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
2 ส.ค. 61 -

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (PL Law) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
7 ส.ค. 61 -

การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางเคมี

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
9 ส.ค. 61 - 10 ส.ค. 61

การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (รุ่นที่ 2/2561)

ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

5,000 5,300
9 ส.ค. 61 -

การสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Sensor)

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
17 ส.ค. 61 -

การประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบ (Raw material risk assessment) **NEW**

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
23 ส.ค. 61 - 24 ส.ค. 61

การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025 : 2017

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

5,000 5,300
27 ส.ค. 61 -

การประเมินความเสี่ยงของอาหารปลอม (Food Fraud) **NEW**

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
กันยายน 2561
25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61

การเบี่ยงเบนกระบวนการผลิต และการแก้ไขในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

5,000 5,300
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins