บริการเผยแพร่โฆษณาบนเว็บไซต์สถาบัน

อัตราราคาการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ 

***ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบริษัท,หน่วยงาน ฯล ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้น ***

***ราคานี้ไม่รวมค่าจัดทำ Banner ***

 

Promotion (ตั้งแต่ตอนนี้ถึง 31 ธ.ค. 2560)

  • 2 Month Sale 10%

  • 3 Month Sale 15%

  • 6 Month Sale 30%

  • > 2 Position Sale 20%

  • ฟรี Recommend Link ตลอดปี

  • ฟรี สมาชิกศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ (fic.nfi.or.th) เป็นเวลา 1 ปี มูลค่า 1,600 บาท

แผนผังตำแหน่งโฆษณา

www.nfi.or.th

 
     

   

www.thailandfoodmarket.com   www.thaistreetfood.net
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 3203-3204
   
E-mail : sukanya@nfi.or.th
  

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins