ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถส่งอีเมล์ใบสมัคร หรือ Resume ได้ที่สถาบันอาหาร 

คุณเกษฉราภรณ์ ทองวานิช แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 2008 ซอย อรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
Tel : 662-422-8688 ต่อ 1302
Fax : 662-422-8558 
E-mail : kedcharaporn@nfi.or.th

ลำดับ ตำแหน่งงาน สมัครงาน
1

เจ้าหน้าที่บัญชี (ชั่วคราว)

ประกาศเมื่่อ : 2017-12-19 11:20:12

สมัครงาน
2

นักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเมื่่อ : 2016-11-23 10:32:57

สมัครงาน
3

เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเมื่่อ : 2017-01-17 20:33:28

สมัครงาน
4

ผู้จัดการแผนก (Business Matching) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเมื่่อ : 2017-01-17 20:38:24

สมัครงาน
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins