ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถส่งอีเมล์ใบสมัคร หรือ Resume ได้ที่สถาบันอาหาร 

คุณเกษฉราภรณ์ ทองวานิช แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 2008 ซอย อรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
Tel : 662-422-8688 ต่อ 1302
Fax : 662-422-8558 
E-mail : kedcharaporn@nfi.or.th

ลำดับ ตำแหน่งงาน สมัครงาน
1

นักวิชาการ

ประกาศเมื่่อ : 2018-09-03 16:59:04

สมัครงาน
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins