ข่าว
สอห.-สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)–วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับสภาวะทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
24/02/2021 อ่านต่อ
สถาบันอาหาร – สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม – สถาบันสิ่งทอ จัดประชุมสร้างความร่วมมือเรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปกัญชงสู่เชิงพาณิชย์” ภายใต้โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชงเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
22/02/2021 อ่านต่อ
สถาบันอาหาร - สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมส่งเสริมความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ
19/02/2021 อ่านต่อ
สมัครด่วน!! กับสัมมนางาน "กัญชง กัญชา เปิดประตูสู่อนาคตอุตสาหกรรมอาหารไทย"
27/02/2021 อ่านต่อ
ประกาศ จำหน่ายรถจักรยานยนต์ Kawasaki Z125 Pro
22/02/2021 อ่านต่อ
ขอเชิญประชุมสร้างความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปกัญชงสู่เชิงพาณิชย์
11/02/2021 อ่านต่อ
ตารางฝึกอบรม
ลงทะเบียนอบรม
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins