ข่าว
ผู้อำนวยการสถาบันอาหารเข้าพบเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
06/01/2020 อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันอาหารเข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เลขาธิการ กปร.)
06/01/2020 อ่านต่อ
วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) ท่านสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ เข้าเยี่ยมชมสถาบันอาหาร เพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์สถาบันอาหาร ปี 2559-2564
16/12/2019 อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)​ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
09/10/2020 อ่านต่อ
ขอเรียนเชิญฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors)
09/10/2020 อ่านต่อ
โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์มะพร้าว สับปะรด และกระเทียม
22/09/2020 อ่านต่อ
ตารางฝึกอบรม
ลงทะเบียนอบรม
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins