ข่าว
3 หน่วยงาน อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส สถาบันอาหาร และกลุ่มผู้ประกอบการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารอัตลักษณ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดสากล และลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการร่วมกัน
20/04/2021 อ่านต่อ
Local to Global: Visions of Isan
03/04/2021 อ่านต่อ
สถาบันอาหาร เดินหน้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมกัญชง
02/04/2021 อ่านต่อ
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้านการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ สนับสนุนคูปองตรวจวิเคราะห์/ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ มูลค่า 30,000 บาทต่อกิจการ
13/05/2021 อ่านต่อ
ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กระยะที่ 2
07/05/2021 อ่านต่อ
กลับมาอีกครั้ง!! กับการอบรม Online เรื่อง ข้อกำหนดระบบ GHPs-HACCP-2020 ในโรงงานอาหาร (รุ่นที่ 2)
02/05/2021 อ่านต่อ
ปฏิทินกิจกรรม
วันที่-ถึง กิจกรรม
13/05/2021-13/05/2021 ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้านการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ สนับสนุนคูปองตรวจวิเคราะห์/ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ มูลค่า 30,000 บาทต่อกิจการ
23/04/2021-23/04/2021 ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (จังหวัดราชบุรี) เรื่อง การจัดทำระบบมาตรฐาน GHPs rev.5-2020 สำหรับผู้ประกอบการ
21/01/2021-31/05/2021 ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการสู่การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2564
09/10/2020-27/03/2021 หลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors)
22/09/2020-31/12/2020 โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์มะพร้าว สับปะรด และกระเทียม
20/09/2020-30/09/2021 ขอเชิญเยี่ยมชมบูธ
ตารางฝึกอบรม
ลงทะเบียนอบรม
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins