NFI Culinary สอนทำอาหาร “รสไทยแท้”

จากเมนูยอดนิยม ในเบื้องต้นได้กำหนดขึ้นจำนวน 14 เมนู ได้แก่ ส้มตำไทย ไก่สะเต๊ะ ลาบหมู ผัดไทย  ต้มยำกุ้ง ต้มข่าไก่ ผัดกระเพราหมู ผัดเปรี้ยวหวานกุ้ง   แกงมัสมั่นเนื้อ แกงพะแนงเนื้อ แกงเขียวหวานเนื้อ แกงเลียง กุ้งสด ทับทิมกรอบ และข้าวเหนียวมะม่วง ด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญอาหารไทยทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ทั้งกระบวนการตรวจสอบทางด้านวิทยาศาตร์ ควบคู่กับการทดสอบด้านรสชาติ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การวัดความเป็น “รสไทยแท้”

 

 

 

 

 

Contact:

National Food Institute, Thailand

2008 Soi Arun Amarin 36, Bangyeekhan, Bangplad, Bangkok 10700

Tel: 0-2422-8688

Fax: 0-2422-8558

 

 

 

 

 

 

 

ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นรสชาติ สรรพคุณที่ดีเลิศ รวมทั้งการตกแต่งที่งดงาม ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกให้อาหารไทยเป็นอาหารชั้นนำอันดับต้นๆ โดยเฉพาะเอกลักษณ์ด้านรสชาติ อาหารไทยนั้นจะมีความกลมกล่อมของรสชาติอาหารแต่ละชนิด โดยจะมีรสชาติหลัก รสนำ และรสตาม ที่ไม่เหมือนกัน ประกอบกับวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารแต่ละชนิดล้วนมีความหมายทั้งในเชิงการเกิดรสชาติ เกิดกลิ่น รวมถึงประโยชน์เพื่อสุขภาพ จึงเป็นที่มาของ    “รสไทยแท้” รักษาไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของอาหารไทย ให้คงอยู่ต่อไป

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์อาหารไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อรักษาตำรับอาหารไทยให้คงอยู่เป็นอาหารไทยที่ยังคงความเป็น “รสไทยแท้” ต่อไป

หลักสูตรการเรียน

1. One day Class

โปรแกรมสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย เพื่อให้รู้วิธีการประกอบอาหารไทย ระยะเวลาเรียน จำนวน ½ -1 วัน  

2. Beginner/Fundamental Course

โปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนอย่างมืออาชีพ ระยะเวลาเรียน จำนวน 2 วัน

3. Developer/Intermediate Course

โปรแกรมสำหรับผู้ต้องการพัฒนา ระยะเวลาเรียน จำนวน 4 วัน

4. Expert/Advance Course

โปรแกรมสำหรับผู้ประกอบการ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติดีแล้วเพิ่มเติมด้านทฤษฎ๊

ระยะเวลาเรียน จำนวน 4 วัน  

 

 

 


ขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม 

“สถาบันสอนทำอาหารรสไทยแท้”

แผนกบริการที่ปรึกษาระบบงานธุระกิจบริการด้านอาหาร

ฝ่ายบริการงานที่ปรึกษา 

สถาบันอาหาร โทร.02-4228688 ต่อ 4104 ,2607

คุณอนิษรา anisara@nfi.or.th

คุณสุวิภา suwipha@nfi.or.th

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins