บริการศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย 

 

แผนกส่งเสริมการเรียนรู้


บริการ : “ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย” 


พื้นที่การเรียนรู้เฉพาะทางด้านอาหารแห่งแรกของไทย 


- บริการนำชมนิทรรศการด้านอาหารของไทย
- บริการพื้นที่เช่า จัดอบรม-ประชุม-สัมมนา
- บริการพื้นที่ Product Show Case
- บริการจัดเลี้ยง จัดกิจกรรม อาทิ Easy Cooking
- บริการฝากขายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร
- บริการองค์ความรู้อุตสาหกรรมอาหาร
- บริการรับสมัครสมาชิกศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย


ติดต่อ : คุณน้ำทิพย์  นิปัทธหัถพงษ์ 
โทรศัพท์ : 02-886-8088 ต่อ 9400
e-mail : namthip@nfi.or.th

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins